130-126

Kích thước (rộng x cao): 

130 (92x92)

Xuất xứ: 

10 cm~

Vị trí sử dụng: 

Vàng