146-115

Kích thước (rộng x cao): 

89x18T

Vị trí sử dụng: 

Mầu số 115
Sản phẩm khác