146-553

Kích thước (rộng x cao): 

89x18T

Vị trí sử dụng: 

Mầu số 553
Sản phẩm khác