146-9

Kích thước (rộng x cao): 

89x18T

Vị trí sử dụng: 

Mầu số 9
Sản phẩm khác