153-1

Kích thước (rộng x cao): 

95x15T

Vị trí sử dụng: 

Mầu số 1
Sản phẩm khác