Công trình tại TP Hồ Chí Minh (2)

Hoàn thành: 

Thứ năm, Tháng 12 8, 2016