Công trình TP HCM (1)

Hoàn thành: 

Thứ hai, Tháng 12 5, 2016