G10-G60-18

Kích thước (rộng x cao): 

100, 150, 200, 250, 300, 600 x 6 x 2400 mm

Vị trí sử dụng: 

Màu số 18
Sản phẩm khác