G10-G60-20

Kích thước (rộng x cao): 

100, 150, 200, 250, 300, 600 x 6 x 2400 mm

Vị trí sử dụng: 

Mầu số 20
Sản phẩm khác